html website creator

ÒPTICA AURA

Neix l'1 de setembre de 1992 a Navarcles

Gemma Bertran Ausió

Optometrista desde l'any 1982. Nº col. 14462

Curs d'especialitació en optometria, entrenament visual i salut ocular    (1995)

Actualització de grau en optometria per l'Universitat Europea de Madrid     (2014)

Màster en optometria clínica i hospitalària, al Centro Boston de Optometria. Madrid (2018)

SERVEIS


OPTOMETRIA


CONTACTOLOGIA

ENTRENAMENTS


ENTRENAMENTS VISUALS


TOPOGRAFIA CORNEAL i PRESSIÓ INTRAOCULAR 


RETINOGRAFIA I TELEMEDICINA


CENTRE
AUDITIU

OPTOMETRIA 


L'optometria és la ciència que estudia el sistema visual amb les seves alteracions no patològiques i els tractaments òptics i optomètrics així com les normes de salut i higiene visual.  Veure bé és més que reconèixer certs caràcters a una distància. 
És codificar, processar, emmagatzemar i recuperar patrons de visió.
Per poder desenvolupar aquestes funcions utilitzem òrgans i funcions
que treballin d'una manera coordinada.
Un òptic optometrista és un professional de la salut amb formació universitària que està format per a tenir cura de la salut ocular i la visió. 
Hi han quatre problemes bàsics refractius;
miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia.MIOPIA

La miopia és un defecte refractiu de error en enfoc visual. Les imatges s'enfoquen per davant de la retina, el que comporta una visió borrosa.
Sol aparèixer en la infància. Es produeix per una elongació de l'ull o bé una còrnea excesivament corbada. Hi ha més incidència en persones amb antecedents familiars.

HIPERMETROPIA

La hipermetropia és un defecte refractiu en el qual les imatges s'enfoquen per darrera de la retina. Es manifesta amb una visió borrosa i incòmode d'aprop, que posteriorment s'agreuja de lluny. Si és moderada, es pot compensar mitjançant l'acomodació del cristallí. 

ASTIGMATISME

L'astigmatisme és un defecte refractiu que provoca que les imatges s'enfoquin d'una manera distorsionada, cosa que afecta a la visió tant de lluny com d'aprop. El problema prové d'una diferència de corbatures dintre de la mateixa còrnea.

PRESBÍCIA

És un defecte refractiu que es produeix
quan la lent intraocular (cristallí)
perd la seva capacitat d'enfoc degut a l'envelliment del teixit ocular. El símptoma principal és la pèrdua de nitidesa en visió d'aprop. Apareix entre els 40 i 50 anys d'edat.

CONTACTOLOGIA


En el departament de contactologia adaptem lents de contacte
per miopia, astigmatisme, presbícia i cornees irregulars.
Tenim al vostre servei l'equip necessari per realitzar adaptacions a
diferents tipus de problemàtica.

Adaptem lents de contacte diàries, mensuals i anuals, comptant 
amb materials d'última generació.
Disposem de lentilles de colors i fantasia, amb o sense graduació.

ENTRENAMENTS VISUALS

L'entrenament visual dona al pacient la oportunitat d'aprendre i fer servir la seva visió de la manera més eficient, per tal de rebre, processar i comprendre millor la informació visual que ens arriba. Les persones amb bones habilitats visuals llegeixen més comodament, amb menys esforç i entenen millor el que llegeixen.
Els esportistes obtenen una millor coordinació ull - mà. 
També s'obtenen beneficis en rutines diàries, millorant els problemes
de la visió binocular, com un mal enfoc o una mala convergència.

TOPOGRAFIA CORNEAL i PRESSIÓ INTRAOCULAR

La topografia corneal és una prova diagnòstica que mesura les característiques estructurals de la còrnea, realitzant un estudi del relleu de la superfície ocular, amb això es detecten diferents tipus d'irregularitats i diferents graus de corvatura corneal. Obtenint així un mapa en tres dimensions, representant la superfície, elevació, potència i relleu de la còrnea. S'utilitza el topògraf per fer adaptacions de lents de contacte especials que requereixen unes mesures més acurades.

La pressió intraocular és la força dels líquids i els teixits intraoculars per mantenir un ull distès. És de molta importància fer revisions periòdiques per tal de detectar qualsevol canvi que pugui alterar la morfologia del nervi òptic.
La pressió intraocular la mesurem amb un tonòmetre d'aire. 


RETINOGRAFIA  i TELEMEDICINA

La revisió del fondo d'ull sense dil·latar la pupila, és la prova no invasiva, indolora i ràpida per detectar els indicis de retinopatia diabètica, edema macular, desprendiment de retina i altres alteracions retinianes. 
Estem en contacte permanent amb un equip de oftalmòlegs especialistes en retina, que de forma remota i en menys de 48 hores ens proporcionen un informe de l'estat detallat de la retina i les seves possibles anomalies.

CENTRE AUDITIU

Disposem de cabina insonoritzada per realitzar audiometries.
Adaptem audiòfons a la seva mida revisant digitalment i periodicament
el seu estat.  El soroll alt i prolongat pot derivar a alteracions en el sistema auditiu degenerant en una hipoacusia (baixa audició), per això es important fer audiometries  i protegir l'oida de externes mitjantçant motllos personalitzats.  

SENEGAL

Aquest projecte neix amb la idea d´establir una col·laboració entre metges catalans, Amics de BOULEMBOU, ONG nascuda fa 10 anys per la cooperació en el desenvolupament integral i sostenible del mateix poble, i optometristes membres d´òptics pel món.

L´objectiu ha sigut la detecció i la prevalença de tracoma en la població infantil escolaritzada i no escolaritzada com també la incidència en defectes refractius infantils i població adulta.

L´exploració sanitària i optomètrica d´alumnes de primària de Boulembou i secundària a Sao es va realitzar sota el paraigües del departament de educació i sanitat del país.

Primer de tot se´ls fa una exploració per part del personal sanitari mitjançant eversió de parpella per detectar inici de tracoma. Seguidament es realitza exploració optomètrica amb proves preliminars com el cover test, motilitat ocular i agudesa visual monocular i binocular. Segons resultat, es fa retinoscopia amb optotips amb la E d´Esnell adaptat a 3 m. i si convé amb prescripció optomètrica.

Un cop hem tingut les prescripcions, la FOOT, juntament amb els seus voluntaris, han sigut els que s´han encarregat de realitzar els muntatges de les ulleres.  Un cop fetes, uns altres voluntaris membres de la ONG Amics de Boulembou s´han encarregat d'entregar-les.

Segons les dades que veiem, podem destacar la baixa incidència de defectes refractius sobretot miops (quasi inexistents) en etapa escolar, en edats compreses entre els 6 i els 15 anys. La majoria de defectes refractius van ser hipermetropies i/o astigmatismes que derivaven a ulls ambliops. Per això seria important poder tenir un seguiment dels casos diagnosticats.

Per altra banda, podem contrastar entre el nº de revisats de població adulta, l´alta incidència de patologies oculars deguda segurament a la falta de personal sanitari, excessiva exposició solar, pols, falta de condicions higièniques, entre

d´altres.


HAROUN 

MARROCEl primer cop que vaig participar com a cooperant va ser l´any 2017 al poble d'Haroune al sud-est del Marroc. Va ser una col·laboració a tres bandes. En primer lloc, amb l´òptica de Terrassa i jo mateixa com a secció optomètrica, i per altra banda, amb una basant més educativa, amb l'empresa Lleuredosmil de Navarcles liderada per l´'Anna Huguet. 

El projecte optomètric va consistir a instal·lar-nos en l´escola de primària d' Haroune i realitzar als nens i també a la gent del poble que ho requerís, un estudi optomètric per així detectar diferents defectes refractius que després compensaven amb les ulleres que havíem portat fins al Marroc, Aquestes havien sigut aportades de forma desinteressada per gent particular i en els casos que no disposàvem de les ulleres amb la correcció necessària, ens emportàvem la recepta a les nostres òptiques i les muntàvem aquí per després enviar-les a la persona que ho necessités.

ALTAÏR COOPERACIÓN

MARROCLa meva experiència amb Altaïr Cooperación ha sigut positiva tant en l'àmbit personal, com professional.

Aquesta entitat nascuda en l´any 2013 va néixer d´un grup de gent que ja formaven part d´una ONG espanyola que treballava dins el camp de la refracció ocular i lliurament d´ulleres segons les seves necessitats optomètriques. Seguint les mateixes pautes. s´ha anat seguint la tasca cooperativa dins l'àrea més oriental, rural i desèrtica del Marroc .  

En la sisena campanya que és en la que vaig col·laborar vam atendre 656 pacients, 140 d´ells, repetidors. Es van entregar 311 ulleres de lluny , 185 d´a prop i 234 de sol. També es van comptabilitzar ambliopies, i patologies com cataractes, pterígions i 

d´altres alteracions oculars no qualificades, però amb nota per fer consulta mèdica. 

S' ´ha treballat en escoles i instituts de diferents localitats amb autorització del ministeri de sanitat, d´educació i interior de la província d´Er-Rachidia. El material donat per diferents organitzacions i particulars ha estat clau per poder desenvolupar la feina, com també la col·laboració dels voluntaris de tots els àmbits que hi hem treballat. 
Contacta'ns via WhatsApp

Podeu demanar cita prèvia per a graduacions o per a fer comandes: 646 922 492 Gemma