L’entrenament visual dona al pacient la oportunitat d’aprendre i fer servir la seva visió de manera més eficent, per tal de rebre, processar i comprendre millor la informació visual que ens arriba. Les persones amb bones habilitats visuals, llegeixen més comodament, amb menys esforç i entenen millor el que llegeixen. Els esportistes obtenen una millor coordinació ull-mà. També s’obtenen beneficis en rutines diàries, millorant els problemes de la visió binocular, com un mal enfoc o una mala convergència.