La topografia corneal és una prova diagnòstica que mesura les característiques estructurals de la còrnea, realitzant un estudi del relleu de la superfície ocular, amb això es detecten diferents tipus d’irregularitats i diferents graus de corvatura corneal. Obtenint així un mapa en tres dimensions, representant la superfície, elevació, potència i relleu de la còrnea. S’utilitza el topògraf per fer adaptacions de lents de contacte especials que requereixen unes mesures més acurades.

La pressió intraocular és la força dels líquids i els teixits intraoculars per mantenir un ull distès. És de molta importància fer revisions periòdiques per tal de detectar qualsevol canvi que pugui alterar la morfologia del nervi òptic.
La pressió intraocular la mesurem amb un tonòmetre d’aire.