En el departament de contactologia adaptem lents de contacte
per miopia, astigmatisme, presbícia i cornees irregulars.
Tenim al vostre servei l’equip necessari per realitzar adaptacions a
diferents tipus de problemàtica.

Adaptem lents de contacte diàries, mensuals i anuals, comptant 
amb materials d’última generació.
Disposem de lentilles de colors i fantasia, amb o sense graduació.