Boulembou 2020

Aquest projecte neix amb la idea d´establir una col·laboració entre metges catalans, Amics de BOULEMBOU, ONG nascuda fa 10 anys per la cooperació en el desenvolupament integral i sostenible del mateix poble, i optometristes membres d’òptics pel món.

L’objectiu ha sigut la detecció i la prevalença de tracoma en la població infantil escolaritzada i no escolaritzada com també la incidència en defectes refractius infantils i població adulta.

L’exploració sanitària i optomètrica d’alumnes de primària de Boulembou i secundària a Sao es va realitzar sota el paraigües del departament de educació i sanitat del país.

Primer de tot se’ls fa una exploració per part del personal sanitari mitjançant eversió de parpella per detectar inici de tracoma. Seguidament es realitza exploració optomètrica amb proves preliminars com el cover test, motilitat ocular i agudesa visual monocular i binocular. Segons resultat, es fa retinoscopia amb optotips amb la E d’Esnell adaptat a 3 m. i si convé amb prescripció optomètrica.

Un cop hem tingut les prescripcions, la FOOT, juntament amb els seus voluntaris, han sigut els que s’han encarregat de realitzar els muntatges de les ulleres.  Un cop fetes, uns altres voluntaris membres de la ONG Amics de Boulembou s´han encarregat d’entregar-les.

Segons les dades que veiem, podem destacar la baixa incidència de defectes refractius sobretot miops (quasi inexistents) en etapa escolar, en edats compreses entre els 6 i els 15 anys. La majoria de defectes refractius van ser hipermetropies i/o astigmatismes que derivaven a ulls ambliops. Per això seria important poder tenir un seguiment dels casos diagnosticats.

Per altra banda, podem contrastar entre el nº de revisats de població adulta, l´alta incidència de patologies oculars deguda segurament a la falta de personal sanitari, excessiva exposició solar, pols, falta de condicions higièniques, entre d’altres.