optica navarcles

Optometria

L’optometria és la ciència que estudia el sistema visual amb les seves alteracions no patològiques i els tractaments òptics i optomètrics així com les normes de salut i higiene visual.  Veure bé és més que reconèixer certs caràcters a una distància.  És codificar, processar, emmagatzemar i recuperar patrons de visió. Per poder desenvolupar aquestes funcions utilitzem òrgans i funcions que treballin d’una manera coordinada. Hi ha quatre problemes refractius bàsics:
miopia, hipermetropia, astigmatisme i presbícia.

Lentilles

Contactologia

En el departament de contactologia adaptem lents de contacte per miopia, astigmatisme, presbícia i cornees irregulars. Tenim al vostre servei l’equip necessari per realitzar adaptacions a diferents tipus de problemàtica. Adaptem lents de contacte diàries, mensuals i anuals, comptant amb materials d’última generació.  Disposem de lentilles de color i fantasia, amb o sense graduació.

entrenaments visuals

Entrenaments
visuals

L’entrenament visual dona al pacient la oportunitat d’aprendre i fer servir la seva visió de la manera més eficient, per tal de rebre, processar i comprendre millor la informació visual que ens arriba. Les persones amb bones habilitats visuals llegeixen més comodament, amb menys esforç i entenen millor el que llegeixen.
Els esportistes obtenen una millor coordinació ull – mà. 
També s’obtenen beneficis en rutines diàries, millorant els problemes de la visió binocular, com un mal enfoc o una mala convergència..

pressió intraocular

Topografia corneal i pressió intraocular

La topografia corneal és una prova diagnòstica que mesura les característiques estructurals de la còrnea, realitzant un estudi del relleu de la superfície ocular, amb això es detecten diferents tipus d’irregularitats i diferents graus de corvatura corneal. Obtenint així un mapa en tres dimensions, representant la superfície, elevació, potència i relleu de la còrnea. S’utilitza el topògraf per fer adaptacions de lents de contacte especials que requereixen unes mesures més acurades.

La pressió intraocular és la força dels líquids i els teixits intraoculars per mantenir un ull distès. És de molta importància fer revisions periòdiques per tal de detectar qualsevol canvi que pugui alterar la morfologia del nervi òptic.
La pressió intraocular la mesurem amb un tonòmetre d’aire. 

retinografia

Retinografia i Telemedicina

La revisió del fondo d’ull sense dil·latar la pupila, és la prova no invasiva, indolora i ràpida per detectar els indicis de retinopatia diabètica, edema macular, desprendiment de retina i altres alteracions retinianes. 
Estem en contacte permanent amb un equip de oftalmòlegs especialistes en retina, que de forma remota i en menys de 48 hores ens proporcionen un informe de l’estat detallat de la retina i les seves possibles anomalies.

audifonos

Centre Auditiu

Disposem de cabina insonoritzada per realitzar audiometries.
Adaptem audiòfons a la seva mida revisant digitalment i periodicament
el seu estat.  El soroll alt i prolongat pot derivar a alteracions en el sistema auditiu degenerant en una hipoacusia (baixa audició), per això es important fer audiometries  i protegir l’oida de externes mitjantçant motllos personalitzats.